Åsbygden i Jämtland är en landsbygd med närheten till staden Östersund. Här finns öppna landskap och utsikt mot fjäll och Storsjön. Ås är både gammal jordbruksbygd och ett intensivt nybyggarområde. Åsbygden består flera olika byar. Med ett hundratal småföretag och en stark entreprenöranda. Under de senaste 10 åren har vi ökat i invånare från ca 2100 till ca 3300 personer. Ås har sedan länge varit Krokoms kommuns mest attraktiva bostadsområde.

Skolor
Här finns grundskola med låg- mellan- och högstadium, Birka folkhögskola med allmän linje, musiklinje, fritidsledarlinje och medialinje, Torsta naturbruksgymnasium med bland annat 3-årigt naturbruksprogram och Dille gård naturbruksgymnasium som bland annat bedriver en gymnasieutbildning med inriktning mot islandshästar, hundar och skog & jakt.

Föreningsliv
Här finns ett rikt föreningsliv med idrottsförening, hembygdsförening, företagarförening, ridklubb, båtklubb och föreningshus. Läs mer om aktiva föreningar i Åsbygden på denna sida.