Ås IF ska bedriva fritidsaktiviteter som främjar utvecklingen i Åsbygden med idrott som grund. Verksamheten ska vara jämlik och rikta sig till alla åldrar inom ramen för våra ekonomiska och personella resurser. Vår verksamhet ska kännetecknas av gemenskap, engagemang, stolthet och allas deltagande på lika villkor. Verksamheter inom fotboll, bordtennis, innebandy och skidsport. För mer information och medlemskap: www.asif.se

Ås Föreningshus
Föreningshuset i Ås har en lång historia som tar sin början i slutet av 1800-talet. Logen Liljan av IOGT bildades i Ås 1883. Den första stora uppgiften blev att anskaffa en samlingslokal. Under årens lopp har där hållits otaliga föreningsmöten, fester, basarer och andra sammankomster. I januari 1916 brann huset ned till grunden. Med stor företagsamhet började man omedelbart att återuppbygga det på den gamla grunden, och före årets slut stod den nuvarande byggnaden på plats, i samma stil som den föregående. Stora salen dekorerades förnämligt av bygdemålaren Sven Linnborg. Som helhet är huset en kulturbyggnad av rang.

IOGT:s verksamhet fortsatte i lokalerna, längst med scouting, till dess att medlemstalet och intresset sviktade på 1980-talet. Fastigheten såldes 1991 till Krokoms kommun, vilken i sin tur överlät byggnaden till åsborna samt bidrog med medel till en ombyggnad och restaurering efter tidens krav. Föreningen Ås Föreningshus bildades 1992 för att förvalta huset till glädje för bygden, genom uthyrning och egna arrangemang. För mer information besök: www.asforeningshus.se

Svenska kyrkan, Ås Församling
Kyrkan har både söndag och vardag. Stora och små grupper träffas och utvecklas. Det finns plats för tro och tvivel, för både nykomlingar och det gamla gardet. kyrkan. Kalendarium med mera finns på www.svenskakyrkan.se/as

Ås Hembygdsförening
Närheten till Östersund och dess förnämliga friluftsmuséum Jamtli har bidragit till att en hembygdsförening bildades först så sent som 1981. Hembygdsföreningen hyr arkivlokaler och arbetsplatser i Föreningshuset, en vacker byggnad från nykterhetsrörelsens era, belägen i hjärtat av Ås. Utöver detta äger hembygdsföreningen en bagarstuga som hyrs ut och disponerar några fäbodar som kan lånas. Vidare ser vi till och ordnar vandringar längs den s.k. forbondevägen som till 1899 gick från norra Jämtland till Storsjön. Föreningen ordnar också nationaldagsfirandet i Ås. För mer information besök www.hembygd.se/as

Åsbygdens ryttarförening
Hos Åsbygdens ryttarförening(ÅRF) ska alla vara välkomna. Verksamheten ska drivas  professionellt, med glädje och intresse för ridsporten och den enskilda ryttarens utveckling. Vi uppmuntrar till ett livslångt intresse för hästar och ridning. ÅRF är en ideell förening med cirka 400 medlemmar och cirka 225 personer som rider hos oss varje vecka. Alla ridskolehästarna ägs av föreningen. Föreningen ansvarar för underhåll och skötsel av vår anläggning med ridhus och 25 stallplatser. Krokoms Kommun äger anläggningen och upplåter den till föreningen via ett nyttjanderättsavtal. Läs mer på: www.asbygden.se

Ås Båtklubb
Ås Båtklubb bildades redan 1983 av ett antal entusiastiska båtägare. Ideella krafter har successivt byggt upp verksamheten till vad den är i dag. Ås Båtklubb har 47 båtplatser, 40 varvsplatser och c:a 70 medlemmar. Vår båthamn ligger efter Åssjöns strand med utsikt mot Rödösundet och Oviksfjällen. Där finns klubbstuga, bryggor, gästbrygga, varvsområde, toalett, samt en badplats. Som medlem i Ås båtklubb får du till gång till sjösättningsrampen, tidningen Båtliv hem i brevlådan och möjlighet att sätta dig i kö för en båtplats. För mer information besök: www.asbatklubb.se